Contour line

Bistrički kanjon

Slikovita dolina koju je oblikovao potok Bistrica prepuna prirodnih posebnosti. Put vodi pokraj rimskog kame-noloma, slapa Bistrički šum, ruševina mnogih mlinova i najdeblje jele u tom dijelu Europe. 

Područje

Zgornja Bistrica

Web stranica
Ptujsko more – Ptujsko jezero
Pejzažni park Šturmovec
Mariborsko Pohorje
Vinska cesta Jeruzalem
Ptujski dvorac
Tuneli ispod Ptujskog dvorca
Ptujski vinski podrum
Ptujska Gora s bazilikom sv. Marije Zaštitnice
Dvorac Vurberk s pustolovnim parkom
Puhov muzej
Arheološki park Panorama
Barokni dvorac Štatenberg
Botanički vrt TAL 2000
Svetište posvećeno bogu Mitri
Bajkovita šuma Crvenkapica
Pustolovni park Betnava
Domaćinstvo Firbas
Pčelarstvo Pislak
Kurentova radionica (Spuhlja)
Wakepark Dooplek
Vinorodne Haloze
Poklon bonovi