Contour line
Sava Hotels & Resorts

Opći uvjeti uporabe internetske stranice (Sava Turizem d.d.)

Društvo Sava Turizem d.d. uz potrebnu brigu pri oblikovanju internetskih stranica pokušat će osigurati točnost i ažurnost podataka na svojim internetskim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici upotrebljavaju objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost. Ni društvo Sava Turizem d.d. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ove internetske stranice ne odgovara za moguću štetu koja bi proizašla iz pristupa, uporabe ili nemogućnosti uporabe informacija na ovim internetskim stranicama ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovu sadržaju.

Sve informacije i slike koje sadržavaju internetske stranice Save Turizem d.d. u zakonski su dopuštenom okviru predmet autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Dokumenti objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu moraju sačuvati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima i ne smiju se prepisivati, umnožavati ili nekako drugačije širiti u komercijalne svrhe. Robne i uslužne marke koje se pojavljuju na ovim stranicama registrirane su robne marke društva Sava Turizem d.d., odnosno navedeno društvo ima pravo na njihovu uporabu.

Društvo Sava Turizem d.d. zadržava pravo da bilo kad izmijeni sadržaj ovih internetskih stranica, na bilo koji način i bez obzira na razlog bez prethodnog upozorenja. Pritom ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice takvih izmjena.

Poklon bonovi