Contour line

Arheološki park Panorama

Travnato brdo u središtu grada, mještanima poznato pod nazivom Panorama, od sredine 19. stoljeća poznato je kao bogato arheološko nalazište zbog otkrića velikog broja rimskih kamenih spomenika. Na brežuljku i ispod njegove površine nalazi se središnji dio rimskoga grada s važnim javnim građevinama (svetišta, ranokršćanska crkva, utvrde i natkrivena tržnica).                                                 

Područje

Ptuj

Ptujsko more – Ptujsko jezero
Pejzažni park Šturmovec
Mariborsko Pohorje
Bistrički kanjon
Vinska cesta Jeruzalem
Ptujski dvorac
Tuneli ispod Ptujskog dvorca
Ptujski vinski podrum
Ptujska Gora s bazilikom sv. Marije Zaštitnice
Dvorac Vurberk s pustolovnim parkom
Puhov muzej
Barokni dvorac Štatenberg
Botanički vrt TAL 2000
Svetište posvećeno bogu Mitri
Bajkovita šuma Crvenkapica
Pustolovni park Betnava
Domaćinstvo Firbas
Pčelarstvo Pislak
Kurentova radionica (Spuhlja)
Wakepark Dooplek
Vinorodne Haloze
Poklon bonovi