Contour line

Izlet u Padnu

Izlet u Padnu

Padna je staro istarsko seoce u kojem su kamene kuće zbijene jedna uz drugu i oko seoske crkvice sv. Blaža. Uz crkvu stoji kameni zvonik visok 26 metara, koji su sagradili Padenjani 1885. godine. U obnovljenim prostorijama bivše padenske škole nalazi se galerija Božidara Jakeca u kojoj se nalazi zbirka grafika i crteža. Jedan od najistaknutijih slovenskih slikara 20. stoljeća u Padni
je proveo svoje djetinjstvo.                                                                                              Foto: © Jaka Jeraša

Lokacija: Padna

Svjetionik Izola
Kuća mora – Izolana
Izolska tajna
Groblje školjaka (Ankaran)
Socerb
Slavnik
Vinska fontana Marezige
Mediteranski slani park Ankaran
Park „Pietro Coppo“ Izola
Istarske uši – Polupećine Veli Badin
Slap Veli vir
Poklon bonovi