Contour line

Istarske uši – Polupećine Veli Badin

Istarske uši – Polupećine Veli Badin

Na krajnjem jugu kraškog ruba, iznad sela Sočerge, na samoj granici s Hrvatskom, nalaze se prekrasne stijene koje su zbog svojih nadvišenih oblika dobile naziv „uši Istre“. Slikovita panoramska staza vodi posjetitelje iznad stijena do kamenog prirodnog mosta i dalje ispod samih polupećina. Prekrasni prizori krša u obliku zastora i rebara su zajamčeni! 
Foto: © Jaka Ivančič, Love Istria

Područje: Sočerga

Web stranica
Svjetionik Izola
Kuća mora – Izolana
Izolska tajna
Groblje školjaka (Ankaran)
Socerb
Slavnik
Izlet u Padnu
Vinska fontana Marezige
Mediteranski slani park Ankaran
Park „Pietro Coppo“ Izola
Slap Veli vir
Poklon bonovi