Contour line
O nas

Informacije za delničarje

V Sava Turizem d. d. se zavedamo pomena učinkovitega sistema vodenja in upravljanja družbe, ki pripomore tako k učinkovitejši komunikaciji z našimi lastniki, kot tudi k večjemu zaupanju. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji, internih aktih in pravilnikih, ki so pripravljeni v skladu s standardi ISO, ter uveljavljeni dobri poslovni praksi. V skladu s tem objavljamo poročila, zapisnike in sklepe skupščin delničarjev. Prek medletnih, letnih in izrednih poročil Sava Turizem d. d. informira vse svoje deležnike o uspešnosti preteklega poslovanja in podrobneje predstavi dejanske finančne rezultate. Jasno oblikovana vizija in načrti za njeno doseganje ter pričakovani rezultati so predstavljeni v letnih ter srednjeročnih gospodarskih načrtih.

22. 09. 2022
Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (»Sava, d.d.«) objavlja sledeče sporočilo.
 
Dne 22. 9. 2022 smo prejeli obvestilo družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«), da je bil zavezovalni pravni posel o odsvojitvi delnic v družbi Sava, d.d., sklenjen dne 28. 2. 2022, po izpolnitvi predvidenih pogojev izpeljan oziroma zaključen dne 15. 9. 2022. Po izpeljavi zavezovalnega pravnega posla oziroma izvedbi razpolagalnega pravnega posla z dne 15. 9. 2022 je število delnic Sava, d.d. v imetništvu York enako 0 (nič).
Sava, d.d.

Objave

Darilni boni