Contour line
Naše podjetje

Spoštovanje korporativne integritete

Družba Sava Turizem d.d. je pri izvajanju svoje dejavnosti in zagotavljanju dobrih poslovnih odnosov z vsemi deležniki, ki nas obkrožajo, zavezana k spoštovanju zakonodaje, internih predpisov v družbi ter etičnih in dobrih poslovnih običajev.

V kolikor ste seznanjeni s kakršnokoli obliko kršitve zakonodaje, internih pravil, etike, korporativne integritete ali drugo obliko nepravilnosti oz. spornega ravnanja v okviru delovnega okolja jo lahko prijavite na naslednje načine:

Po navadni pošti na naslov:

Sava Turizem d.d.
Dunajska 152
1000 Ljubljana

S pripisom »Za zaupnika za prijavo kršitev«

Ali

Na spletnem obrazcu.

Prosimo vas, da ob prijavi navedete čim več dejstev oziroma okoliščin zaznane kršitve. Podrobno opišite kraj in čas dogodka. Navedite, ali gre za enkratno ali večkratno dejanje. Prav tako navedite osebe, ki so bile vpletene v dogodek, in ali obstajajo priče. Prosimo, pojasnite, ali ste dogodek sami opazili ali pa ste o njem slišali od nekoga drugega ter od koga. V kolikor imate kakršnekoli dokumentirane dokaze v zvezi s prijavo, jih lahko priložite s pomočjo spodaj navedenega gumba za prilaganje dokumentov.

Vašo prijavo bodo obravnavale zaupanja vredne osebe. Zaupniki bodo, v kolikor boste ob prijavi navedli svoje osebne podatke, ščitili vašo identiteto in vam pomagali v primeru izvajanja povračilnih ukrepov zoper vas. Zaupnik bo, če bo to potrebno v postopku obravnave vaše prijave, vzpostavil komunikacijo z vami za pridobitev dodatnih podatkov in pojasnil o prijavljenem dogodku. Ta komunikacija bo vzpostavljena le, če boste ob prijavi navedli svoje kontaktne podatke in, če boste izrazili željo po sodelovanju. Takšna komunikacija lahko pripomore k hitrejši in kvalitetnejši obravnavi vaše prijave.

Podrobnejše informacije o načinu prijave kršitev, obravnavi kršitev in pravicah ter zaščiti prijaviteljev lahko najdete na naslednji povezavi: Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZpri).

Če želite ostati anonimni, vam ob prijavi ni potrebno navesti vaših osebnih podatkov.

Obrazec za pritožbo

Vašo prijavo bomo preučili in vam, v kolikor boste navedli svoje kontaktne podatke nanjo odgovorili. Prejete osebne in druge podatke bomo obdelovali izključno z namenom odkrivanja in preiskovanja sumov kršitev in nudenja pojasnil v zvezi s preprečevanjem in preiskovanjem kršitev v družbi.

Loading...
Darilni boni