Contour line
O nama

Informacije za dioničare

U Sava Turizmu d.d. svjesni smo važnosti učinkovitog sustava upravljanja i upravljanja društvom koje pridonosi učinkovitijoj komunikaciji s našim vlasnicima kao i većem povjerenju. Upravljanje društvom temelji se na zakonskim odredbama, odredbama Kodeksa upravljanja javnim dioničkim društvima u Sloveniji, internim aktima i pravilnicima pripremljenima u skladu s ISO standardima te utvrđenoj dobroj poslovnoj praksi. U skladu s tim, objavljujemo izvješća, zapisnike i odluke skupština dioničara. Preko privremenih, godišnjih i izvanrednih izvješća Sava Turizma d.d. informira sve svoje dionike o uspješnosti proteklog poslovanja te detaljnije prikazuje stvarne financijske rezultate. Jasno formulirana vizija i planovi za njezino ostvarenje te očekivani rezultati prikazani su u godišnjim i srednjoročnim poslovnim planovima.

 

 

22. 09. 2022
Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (»Sava, d.d.«) objavlja sledeče sporočilo.
 
Dne 22. 9. 2022 smo prejeli obvestilo družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«), da je bil zavezovalni pravni posel o odsvojitvi delnic v družbi Sava, d.d., sklenjen dne 28. 2. 2022, po izpolnitvi predvidenih pogojev izpeljan oziroma zaključen dne 15. 9. 2022. Po izpeljavi zavezovalnega pravnega posla oziroma izvedbi razpolagalnega pravnega posla z dne 15. 9. 2022 je število delnic Sava, d.d. v imetništvu York enako 0 (nič).
Sava, d.d.

Objave

Poklon bonovi