Contour line

Gradske zidine (Piran)

Gradske zidine (Piran)

Gradska jezgra vjerojatno je već u 7. stoljeću bila opasana zidinama. Nakon toga zidine su pomaknute prema jugoistoku, a unutar zidina pojavile su se nove četvrti. Najveći dio očuvanih zidina pripada razdoblju od 15. do 16. stoljeća i postao je dio strukture srednjovjekovnoga grada. Posebnu povijesnu vrijednost predstavlja ostatak zidina duž hrpta brežuljka Mogorona koji gradu daje karakterističan izgled.
Foto: © Jaka Ivančič

Područje: Piran

Web stranica
Krajobrazni park „Sečoveljske soline“
Parenzana – staza zdravlja i prijateljstva
Crkvica sv. Bernardina
Seča – Vrt kaktusa
Piranski akvarij
Pješačka staza od Portoroža do Pirana
Piranske kružne pješačke staze
Tartinijev trg (Piran)
Muzej soli Sečovlje
Forma viva
Ribogojilište Fonda
Dolina rijeke Dragonje
Poklon bonovi