Zdravstvo

Zdraviliško zdravljenje z odločbo ZZZS

V naših zdravstvenih centrih v Termah 3000 - Moravske Toplice, Termah Ptuj in Zdravilišču Radenci nudimo zdraviliško zdravljenje z odločbo ZZZS. Zdraviliško zdravljenje pomeni rehabilitacijo po bolezni, kirurškem posegu ali poškodbi, ki se izvaja s souporabo naravnih zdravilnih dejavnikov. 

Vrste zdraviliškega zdravljenja

Zdraviliško zdravljenje se izvaja stacionarno, in sicer kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja neposredno po koncu le-tega. Druga oblika zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, se izvaja na stacionarni (ko pacient biva v zdravilišču) ali ambulantni način (ko pacient dnevno prihaja v zdravilišče). 

Po pogodbi z ZZZS se v naših zdraviliščih izvajajo programi s področja stacionarne in ambulantne rehabilitacije po naslednjih standardih:

 • tip 1 - vnetne revmatske bolezni,
 • tip 2 - degenerativni zunajsklepni revmatizem,
 • tip 3 - stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo,
 • tip 4 - nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi insulti ter živčno-mišičnimi boleznimi,
 • tip 5 - bolezni ter stanja po operacijah srca in ožilja,
 • tip 7 - kožne bolezni.
Trajanje zdravljenja
Stacionarno zdravljenje

Stacionarno zdraviliško zdravljenje navadno traja 14 dni in se izvaja brez prekinitev. V primerih, kjer se pričakuje dodatno izboljšanje funkcionalnih sposobnosti, se zdravljenje lahko podaljša do 21 dni

Ambulantno zdravljenje

Ambulantno zdraviliško zdravljenje traja 10 dni.

Pravica do zdraviliškega zdravljenja

Zavarovane osebe so upravičene do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih, ki so kot indikacije opredeljene v 45. členu Pravil OZZ, če se z zdraviliškim zdravljenjem pričakuje povrnitev funkcionalnih sposobnosti.
O pravici do zdraviliškega zdravljenja odloča imenovani zdravnik na predlog:

 • zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, in predlog poda najpozneje pet dni pred odpustom iz bolnišnice osebnega zdravnika
 • ali zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.

Pogoji

Pristojni zdravnik mora imenovanemu zdravniku predložiti:

 • podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, ki utemeljujejo zdraviliško  zdravljenje (jasno opisano klinično stanje, funkcionalno stanje in psihofizične sposobnosti zavarovane osebe za zahtevnejšo rehabilitacijo)
 • predlagati spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo (63. člen Pravil)
 • podati izjavo zavarovane osebe glede zdravilišča, v katero želi biti napotena.

Več informacij o pogojih, upravičenosti in možnostih zdraviliškega zdravljenja najdete na  spletnih straneh ZZZS.

Več informacij na ZZZS
Doplačila
Enoposteljna soba

V primeru, da bi želeli v času vašega zdraviliškega zdravljenja v sobi bivati sami, je doplačilo za enoposteljno sobo v Termah Ptuj v Grand Hotelu Primus****  in v Termah 3000 v Hotelu Termal**** je 30€ na noč. V Zdravilišču Radenci  v Hotelu Izvir**** je doplačilo za enoposteljno sobo 15€ na noč.

Vsi pacienti, ki v Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice in Terme Ptuj pridejo na stacionarno zdraviliško zdravljenje z odločbo ZZZS so v naših naravnih zdraviliščih nameščeni v udobnih hotelskih sobah, v prijetnem zdravilnem okolju, zanje pa skrbi vrhunsko usposobljeno strokovno osebje z uporabo sodobne medicinske tehnologije.

Odobreni tipi standarda preko ZZZS

Po pogodbi z ZZZS se v naših zdraviliščih izvajajo programi s področja stacionarne in ambulantne rehabilitacije po naslednjih standardih:

 • standard 1 - vnetne revmatske bolezni,
 • standard 2 - degenerativni zunajsklepni revmatizem,
 • standard 3 - stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo,
 • standard 4 - nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi insulti ter živčno-mišičnimi boleznimi,
 • standard 5 - bolezni ter stanja po operacijah srca in ožilja,
 • standard 7 - kožne bolezni.
Zdravilišče Radenci
B - standard 1, 2, 3, 7
Zdravilišče Radenci
B - standard 2, 3
Zdravilišče Radenci
A- standard 2, 4, 5 (tudi negovalni oddelek)
Darilni boni