O nas - Sava Hotels & Resorts
Show menu

O nas

O nas

Sava Turizem d.d. je največje slovensko turistično podjetje v Sloveniji. Na trgu nastopa pod krovno blagovno znamko Sava Hotels & Resorts, pod katero se združuje šest destinacij: 
 1. Sava Hoteli Bled,
 2. Terme 3000 – Moravske Toplice,
 3. Terme Ptuj,
 4. Zdravilišče Radenci,
 5. Terme Banovci in
 6. Terme Lendava.
V številkah ...
 • 1.174.208 nočitev v 2017 + 3,6% kot v 2016
 • 403.183 gostov v 2017
 • 1.005 zaposlenih na dan 31. 12. 2017
 • stacionarno zdraviliško zdravljenje > 28.000 oskrbnih dni na leto
 • ambulantno zdraviliško zdravljenje > 3.000 oskrbnih dni na leto
 • specialistična ambulantna dejavnost > 18.000 pregledov na leto
 • menedžerski pregledi > 600 na leto

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Predsednica uprave
Renata Balažic
Član uprave
Borut Simonič

Sava Turizem d.d. kot partner in del projektne pisarne pri projektu Kompetenčnega centra Turizem

Kot del projektne pisarne in partner Sava Turizem d.d. sodeluje pri projektu Kompetenčni center za trajnostni turizem, ki poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Projekt delno financirata Evropska unija (iz Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen projekta je celovit razvoj znanj in kompetenc za dvig kakovosti, inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti storitev v panogi turizma. Cilj projekta Kompetenčnega centra Turizem je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo.

Osebna izkaznica

____________

Ime: Sava Turizem d.d.
Naslov: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
ID št. za DDV: SI53667409
Matična številka: 5301971
Transakcijski račun: 0700 0000 0004 455
IBAN: SI56 0700 0000 0004 455
Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju, številka registrskega vpisa: 199001039
Osnovni kapital: 39.684.899
Predsednica uprave: Renata Balažic
Družba Sava Turizem d.d. je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

Kontakti destinacij Sava Hotels & Resorts

Darilni
boni