Contour line
Zdravstvo

Specijalističke ambulante

4 klinike

Fizijatrijska ambulanta

Terme 3000

Fizijatrijska ambulanta

Terme Ptuj

Kardiološka ambulanta

Zdravilišče Radenci

Fizijatrijska ambulanta

Zdravilišče Radenci
Loading...
Prikazano 4 od 4 klinike
Usluge nadstandardnog osiguranja

Ako ste sklopili nadstandardno osiguranje za medicinske usluge, kod nas možete naručiti i nadstandardno fizioterapijsko liječenje, a račun će podmiriti vaše zdravstveno osiguranje. O uvjetima korištenja usluga obratite se asistencijskom centru vašeg osiguravajućeg društva koji će vam izdati autorizaciju i organizirati rezervaciju termina.


Sava Turizem d.d. za destinacije Terme 3000, lječilište Zdravilišče Radenci i Terme Ptuj sklopili su ugovore sa sljedećim ponuđačima nadstandardnih osiguranja:


GENERALI zavarovalnica d.d.
Vzajemna d.v.z.
Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.
PZA – prva zdravstvena asistenca d.o.o.

Poklon bonovi