Contour line

Disko na (B)ledu

Sportska dvorana Bled
1. siječnja 2024 - 29. veljače 2024
21:30-23:00

Pozivamo vas u pravi disko na ledu! Infrastruktura Bled petkom vas poziva na rekreativno klizanje sa svjetlosnim efektima u Ledenoj dvorani Bled. Rekreacija i zabava zajamčene!

Poklon bonovi