Contour line
Zdravstvo

Specijalističke ambulante

1 klinika

Fizijatrijska ambulanta

Terme Ptuj
Loading...
Prikazana 1 od 1 klinike
Usluge nadstandardnog osiguranja

Ako ste sklopili nadstandardno osiguranje za medicinske usluge, kod nas možete naručiti i nadstandardno fizioterapijsko liječenje, a račun će podmiriti vaše zdravstveno osiguranje. O uvjetima korištenja usluga obratite se asistencijskom centru vašeg osiguravajućeg društva koji će vam izdati autorizaciju i organizirati rezervaciju termina.


Sava Turizem d.d. za destinacije Terme 3000, lječilište Zdravilišče Radenci i Terme Ptuj sklopili su ugovore sa sljedećim ponuđačima nadstandardnih osiguranja:


GENERALI zavarovalnica d.d.
Vzajemna d.v.z.
Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.
PZA – prva zdravstvena asistenca d.o.o.

Poklon bonovi