O nama - Sava Hotels & Resorts
Show menu

O nama

O nama

Sava turizam d. d. najveće je slovensko turističko poduzeće u Sloveniji. Na tržištu djeluje pod krovnom robnom markom Sava Hotels & Resorts pod kojom je udruženo šest odredišta:
U brojkama ...
  • 1.133.000 noćenja u 2016. + 1,9 % u odnosu na 2015.
  • 386.961 gostiju u 2016.
  • 1013 zaposlenika na dan 31. prosinca 2016.
  • stacionarno lječilišno liječenje > 28.000 dana skrbi godišnje
  • ambulantno lječilišno liječenje > 3000 dana skrbi godišnje
  • specijalistička ambulantna djelatnost > 18.000 pregleda godišnje
  • menadžerski pregledi > 600 godišnje

Uprava društva Sava turizam d. d.

Predsjednica Uprave
Renata Balažic
Član Uprave
Borut Simonič

Osobna iskaznica

____________

Ime: Sava Turizem d.d.
Adresa: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
ID br. za PDV: SI53667409
Matični broj: 5301971
Transakcijski račun: 0700 0000 0004 455
IBAN: SI56 0700 0000 0004 455
Upis u sudski registar Okružnog suda u Kranju, broj registarskog upisa : 199001039
Temeljni kapital: 39.684.899
Predsjednica Uprave: Renata Balažic
Društvo Sava Turizem d.d. obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Kontakti odredišta Sava Hotels & Resorts

Poklon
bonovi