Splošni pogoji uporabe spletne strani (Sava Turizem d.d.) - Sava Hotels & Resorts
Show menu

Splošni pogoji uporabe spletne strani (Sava Turizem d.d.)

Pravna določila

Družba Sava Turizem d.d. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti družba Sava Turizem d.d. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani Save Turizem d.d., so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe Sava Turizem d.d. oziroma ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.

Družba Sava Turizem d.d. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zaščita zasebnosti

Družba Sava Turizem d.d. bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani varovala v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. S pošiljanjem osebnih podatkov prek informativnega ali rezervacijskega obrazca obiskovalec spletnih strani pristane, da družba Sava Turizem d.d. te podatke uporablja za interne potrebe statistike in obdelave podatkov. Pri tem se družba zavezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali družbam s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.

Obiskovalec spletne strani prostovoljno podaja svoje osebne podatke in dovoljuje družbi Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (uporabnik osebnih podatkov), pod blagovno znamko Sava Hotels & Resorts, in njenim povezanim družbam, da se njegovi osebni podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo (to je zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje) predvsem za naslednje tržno komunikacijske namene: segmentacije, modeliranje, profiliranje potrošnikov, posredovanje ponudb, oglasnega materiala ter komunikacijo prek pošte, e-pošte, telefona, SMS-a (tudi za namen remarketinga – na način ciljanih oglasov prek elektronske pošte in/ali družbenih omrežij) skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke obiskovalca spletne strani lahko družba hrani in uporablja do pisnega preklica.
Obiskovalec spletne strani se strinja, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja (kot opredeljeno predhodno) časovno neomejeno oziroma vse do njegove zahteve, da se z neposrednim trženjem preneha.

Vsak obiskovalec spletne strani ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Rezervacija kapacitet

Na naših spletnih straneh ponujamo dva načina rezervacij naših kapacitet.

Prvi je prek obrazca za povpraševanje, s katerim nam uporabnik posreduje povpraševanje, mi pa posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba še ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave potrditev rezervacije oz. naše ponudbe s strani uporabnika oz. kupca. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena.

Poleg navedenega načina ponujamo v lastnem spletnem rezervacijskem sistemu tudi možnost neposredne rezervacije (zgolj rezervacija, pri čemer kupec kot zagotovilo vnese podatke o kreditni kartici) ter rezervacije in plačila s kreditno kartico prek spleta (v primeru t.i. non-refundable rezervacije – nevračljivega predplačila, ko je kupec s plačilom takoj obremenjen). V tem primeru bo rezervacija potrjena in plačana takoj, ko kupec dokončno potrdi postopek plačila.

V primeru rezervacij in/ali plačila prek spleta šteje, da je uporabnik oz. kupec prebral te Splošne pogoje in da se z njimi strinja.

Postopek nakupa oz. rezervacije prek spleta

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

  1. Kupec izbere namestitev.
  2. Kupec izbere število oseb in sob.
  3. Kupec izbere tip sob in cenika oz. paketa.
  4. Kupec vnese zahtevane osebne podatke, podatke o kreditni kartici ter pregleda izbrano rezervacijo.
  5. Po opravljeni rezervaciji oz. nakupu kupec prejme sporočilo o opravljeni rezervaciji in potrditev bremenitve kreditne kartice (v primeru predplačila) na svoj elektronski naslov. Račun pa kupec prejme po opravljeni končni storitvi, na recepciji destinacije bivanja.

Odvisno od načina vstopa v rezervacijski sistem, lahko uporabnik vanj vstopi na različnih korakih, pri katerih so določeni kriteriji rezervacije že predizbrani.

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Korak 1: Izbira namestitve
Uporabnik oz. kupec izbere namestitev na spletni strani.

Korak 2: Izbira števila oseb in sob
Uporabnik oz. kupec v tem koraku v spletnem rezervacijskem sistemu izbere število odraslih in otrok ter število sob. V primeru, da število odraslih oziroma otrok ne ustreza kapaciteti sob, sistem uporabnika opozori na potrebno spremembo konfiguracije.

Korak 3: Izbira datuma prihoda in odhoda
V tretjem koraku kupec izbere želene datume prihoda in odhoda, glede na razpoložljivost. Črno obarvani termini niso razpoložljivi.

Korak 4: Izbira tipa sobe in cenika oz. paketa
V tem koraku kupec izbere ustrezen tip sobe ter cenik oziroma paket. Pod oznako »i« lahko preveri pogoje izbranega cenika oziroma paketa. Sistem prikaže končno ceno z že vključenim DDV.

Korak 5: Vnos podatkov o kupcu in pregled izbrane rezervacije
V petem koraku kupec vidi kratek pregled izbrane rezervacije, vpiše ime in priimek, naslov, e-naslov ter podatke o kreditni kartici. Možna je uporaba naslednjih kreditnih kartic:Visa, Mastercard, Diners Club. V tem koraku se kupec tudi seznani s pogoji poslovanja in zasebnosti. Za nakup mora kupec označiti, da se s temi pogoji strinja, s klikom na »dokončaj rezervacijo« pa zaključi nakupni proces.

Korak 5a: Plačilo nevračljivega predplačila
V primeru izbire cenika s pogojem nevračljivega predplačila se ob potrditvi take rezervacije avtomatično bremeni tudi kartica. Gost v tem primeru na vpisani e-mail naslov prejme potrditev rezervacije in potrditev bremenitve kreditne kartice. V primeru, da kreditne kartice ni bilo možno bremeniti, sistem uporabnika obvesti, da rezervacija ni bila uspešno opravljena in pošlje obvestilo o neuspešni transakciji na vpisani e-mail naslov.

Korak 5b: Plačilo na destinaciji bivanja (zgolj rezervacija)
V primeru izbire cenika ali paketa z možnostjo odpovedi rezervacije se ob potrditvi take rezervacije kreditna kartica uporabnika ne bremeni, temveč služi le kot garancija rezervacije in se bremeni zgolj v primeru stroškov pozne stornacije ali neprihoda. Gost v tem primeru na vpisani e-mail naslov prejme potrditev rezervacije, znesek katere poravna na recepciji destinacije bivanja.

Korak 6: Zaključek nakupa
Po opravljenem plačilu oz. prejeti potrditvi rezervacije je nakup zaključen.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
vidi in pregleda storitve, ki jih želi kupiti;
vidi in pregleda ceno posameznega storitve ter skupno ceno celotne izbrane storitve glede na izbrano število oseb, sob in paketa oz. cenika;
spreminja izbrano število oseb, število in/ali tip sob, paket oz. cenik in izračuna novo ceno tako spremenjene izbire;
spreminja izbrani način plačila (kjer je ta možnost na razpolago).
S končno potrditvijo kupec naročilo odda družbi Sava Turizem d.d. Ta pošlje potrditev o prejemu naročila na elektronski naslov kupca.
V primeru nepopolnega ali nepravilnega vnosa bo uporabniški vmesnik obvestil uporabnika in mu dal navodila, da napake popravi.

Naročilo

Oddana rezervacija (kupoprodajna pogodba) se hrani v elektronski obliki na strežniku Informacijskega sistema ROS. Kupec prejme sporočilo z vsebino rezervacije in računom (v primeru plačila nevračljivega predplačila) na svoj elektronski naslov. Kupec lahko hrani prejeta sporočila za lastno referenco. Kopija kupoprodajne pogodbe se hrani v skladu z zakonskim rokom hrambe in je kupcu dostopna na vpogled v e-obliki na podlagi predhodnega pisnega zahtevka.

Cene, opisi paketov in storitev

Vse cene so v EUR, vsebujejo DDV in veljajo v trenutku potrditve naročila. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in opisih vsebine brez predhodnega obvestila. Slike so simbolične narave in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Odpoved

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, ko gost odpove aranžma, ima družba  Sava Turizem d.d. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi, ki v primeru plačila s kreditno kartico prek spleta, ko je kupec s plačilom takoj obremenjen, znašajo celotno višino izvršenega plačila. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved, od izbranega tipa rezervacije in namestitve. Pogoji odpovedi in povračila stroškov so opredeljena in kupcu na vpogled na mestih (iz razloga, ker se pogoji odpovedi razlikujejo glede na tip rezervacije in glede na izbrano namestitev/destinacijo):

  • v točki, ko izbira tip sobe in ceno, informacija dostopna s klikom na ikono info, ki se nahaja poleg tipa sobe;
  • v točki, ko je že izbral tip sobe in ceno, informacija dostopna s klikom na ikono info, ki se nahaja poleg tipa sobe;
  • pred končno potrditvijo rezervacije, ko se mora strinjati s Pogoji poslovanja (Pogoji poslovanja s klikom povezani neposredno na podrobnejše informacije).

V primeru spremembe aranžmaja na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani družba Sava Turizem d.d. zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost javiti prek telefona, poslati v pisni obliki ali po elektronski pošti na naslov hotela oz. namestitve, kjer je rezerviral bivanje, ali na rezervacijsko službo družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Odstop od pogodbe se lahko izvrši tudi z uporabo obrazca – odstopni obrazec, ki je na razpolago na tej povezavi.

Ostala določila

Družba Sava Turizem d.d. oz. pripadajoče destinacije Sava Hotels & Resorts lahko zavrnejo izpolnitev obveznosti iz rezervacije, če ugotovijo, da oddana kreditna kartica ni veljavna oziroma gre za zlorabo kreditne kartice oziroma rezervacijskega sistema.
Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z rezervacijo, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Ponudnik v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi podjetje Elavon. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se shranjujejo v rezervacijskem sistemu ter v Informacijskem sistemu ROS.

Končne določbe

Splošna določila nakupa oz. rezervacije prek spleta imajo značaj pogodbe. Z nakupom oz. rezervacijo imetnik potrjuje, da je o teh splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. Vplačanih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporaba podatkov

Sava Turizem d.d. vse pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi (kot opredeljeno predhodno). Če gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi.

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe Sava Turizem d.d. je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Telefon: 02 512 22 00 

Faks: 02 548 16 07 

Darilni
boni