Informacije za delničarje - Sava Hotels & Resorts
Show menu

Informacije za delničarje

Informacije za delničarje

V Sava Turizem d.d. se zavedamo pomena učinkovitega sistema vodenja in upravljanja družbe, ki pripomore k učinkovitejši komunikaciji z našimi lastniki, kot tudi k večjemu zaupanju. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji, internih aktih in pravilnikih, ki so pripravljeni v skladu s standardi ISO ter uveljavljeni dobri poslovni praksi. V skladu s tem objavljamo poročila, zapisnike in sklepe skupščin delničarjev.

Poročila

Prek medletnih, letnih in izrednih poročil Sava Turizem d.d. informira vse svoje deležnike o uspešnosti preteklega poslovanja in podrobneje predstavi dejanske finančne rezultate. Jasno oblikovana vizija in načrti za njeno doseganje ter pričakovani rezultati so predstavljeni v letnih ter srednjeročnih gospodarskih načrtih.

Gradivo za skupščino

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev organ družbe, na kateri delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.

Kontakti za vlagatelje

Darilni
boni