Mali koraki za izpolnitve velikih idej - Sava Hotels & Resorts
Show menu

Mali koraki za izpolnitve velikih idej

Zahvaljujemo se vsem članom našega programa zvestobe - Ambasadorjem, ki so letos podarili rekordno število kapljic in s tem omogočili, da bomo kar 21 družin v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje peljali na počitnice. 10 smo jih v razveselili že v poletnih mesecih, preostalih 11 pa smo poiskali med družinami, ki si jih močno prizadele nedavne poplave.

17 razvojnih ciljev za lepši jutri

Naše vodilo so Cilji trajnostnega razvoja: Agenda 2030, ki jih je leta 2015 sprejelo 193 držav članic Združenih narodov. Z njo so določili 17 razvojnih ciljev, z močno vizijo preobrazbo našega sveta, ki nas spodbuja, naj se lotimo pogumnih in preobrazbenih korakov, ki so nujno potrebni, da svet spravimo na trajnostno in trdoživo pot. Namen ciljev za trajnostni razvoj (CTR), zapisanih v Agendi, je v naslednjem desetletju mobilizirati delovanje, da bi izkoreninili revščino in lakoto, zaščitili planet in zagotovili, da vsi ljudje uživajo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in pragmatizma, da bi življenje izboljšali na trajnostni način – za naše otroke in prihodnje generacije.

V Sava Hotels & Resorts Ciljem trajnostnega razvoja: Agenda 2030 sledimo s/z:

 • spoštovanjem izjemnih naravnih danosti,
 • skrbjo za zdrave vode z dokazanimi učinki,
 • skrbjo za zdravje in dobro počutje obiskovalcev,
 • ohranjanjem čistega in zdravega okolja,
 • skrbjo za zadovoljne in odgovorne zaposlene, 
 • inovativnimi programi zelenih doživetij, 
 • inovativnostjo v infrastrukturi v programih zdravja ter dobrega počutja,
 • znanjem in ozaveščenostjo,
 • povezanostjo z lokalnim okoljem, 
 • spoštovanjem lokalnega okolja, tradicije in zgodovine, 
 • skrbjo za zelene in zdrave lokalne skupnosti na naših destinacijah
 • vračanjem k naravi.

Z naštetim skušamo še posebej pripomoči k 4-im ciljem Združenih narodov na področju trajnostnega razvoja, in sicer cilju za zdravje in dobro počutje, čisto vodo in sanitarno ureditev, odgovorno proizvodnjo in uporabo in k cilju o podnebnih ukrepih.

Osredotočamo se na 3 stebre družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja

 • Okoljski vpliv
  Prizadevamo si za učinkovito rabo energije in izkoriščanje njenih obnovljivih virov, zmanjševanje porabe vode in izobraževanje gostov o njeni učinkoviti rabi. Negativni vpliv na okolje zmanjšujemo tudi z ločevanjem odpadkov in zmanjševanjem organskih odpadkov v kuhinjah.
 • Družbeni vpliv
  Stremimo k razvoju družbene skupnosti (zaposlujemo ljudi iz lokalnega okolja, sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, podpiramo lokalne skupnosti itd.), pri razvoju produktov pa izhajamo iz lokalnega okolja, tradicije in zgodovine. Naše poslanstvo je tudi skrb  za dobro počutje in zdravje gostov in zaposlenih, zato spodbujamo zdrav življenjski slog. 
 • Ekonomski vpliv
  Naša poslovna strategija je razvojno naravnana, zato nam omogoča razvoj produktov, ki so avtentični in pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in samega kraja, prinaša ustvarjanje pozitivnega rezultata družbe in višjih cen, posledično pa manjše število gostov, s čimer je vpliv na okolje manjši.

Kako v Sava Hotels & Resorts manjšamo okoljski vpliv

 • Energija
  • Učinkovita raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije.
  • Energetske sanacije.
  • Zmanjševanje porabe elektrike in drugih energentov.
  • Uporaba obnovljive energije-geotermalne vode in sončne energije.
  • Uvajanje sodobnih ekološko prijaznih tehničnih naprav.
  • Pri prenovah uvajamo LED razsvetljavo.
  • Uporaba ključev kartic za vklop/izklop elektrike v sobi. 
  • Uporaba dnevne svetlobe, če je le mogoče.  
  • Polnilne postaje za električna vozila. 
  • Smiselno prezračevanje prostorov.
 • Voda
  • Zmanjševanje porabe vode.
  • Raba termalne vode za ogrevanje.
  • Izobraževanje gostov in lokalnih skupnosti o učinkoviti rabi in o  pomembnost pitja vode v obliki nasvetov.
  • Spodbujanje pitje vode iz pipe.
  • Možnost izbire gostov, da se jim brisače/posteljnine ne zamenjajo vsak dan.
  • Čistilne naprave za odpadne vode.
 • Odpadki
  • Ločevanje odpadkov  (nasveti za pravilno ločevanje odpadkov za goste).
  • Zmanjševanje organskih odpadkov v kuhinjah, ki smo ga dosegli tako, da naročamo živila po potrebi, naročamo že očiščeno zelenjavo, izvajamo natančen nadzor dostavljenih živil in zavrnitev nekakovostnih živil, sprotno porabo živil pred iztekom datuma uporabe, upoštevanje normativne porabe živil in priprave živil po gostu, idr.

 • CO2
  • Zmanjšanje emisij in vplivov na okolje – kurjava, Sava Hoteli Bled ima daljinsko ogrevanje, Zdravilišče Radenci uporaba ko-generacije iz CO2 in kolektorje.
  • Toplotne črpalke brez emisij Co2.

Skrb za razvoj narave

Zasaditev zelenih površin in dreves v okolici naših objektov.
Uporaba okolju prijaznih čistilnih sredstev.
Ukinitev plastičnih slamic in kozarcev - škatlice iz koruznega škroba.
Minimizacija uporabe naravi prijaznega papirja.
Skrbno planiranje jedilnikov in izbor jedi/živil. Večino jedi pripravljamo sproti glede na število gostov in porabo gostov pri obroku (zajtrk, kosilo, večerja).
Jedi od zajtrka (narezane sire, salame in suhomesne izdelke, …) shranimo ločeno na plošči, pokriti z folijo in označimo z datumom shranjevanja in datumom uporabe.
Ozaveščanje gostov in zaposlenih glede odgovornega odnosa do hrane.
Uporaba razgradljivih in ekološko prijaznih materialov.
Zmanjševanje uporabe plastičnih produktov.
Zmanjšanje porabe kemijskih preparatov za dezinfekcijo sanitarne in kopalne vode.
Zamenjava hotelske kozmetike za rifuze.
Že pripravljene jedi (kuhane klobase, hrenovke, jajca, zelenjavo…) uporabimo pri drugem obroku isti dan.
Dehidracija organskih odpadkov – odstranimo vodo, zmanjšamo količino – posledica je manjši stroški odvoza organskih odpadkov od 20 do 50 %.

Trajnostni certifikati in Eko standardi

Delovanje v skladu s pridobljenimi standardi kakovosti in certifikati:

• ISO standardi (ISO 14001 v Zdravilišču Radenci),
• energetske izkaznice (Grand Hotel Primus – Terme Ptuj, Hotel Savica Garni – Sava Hoteli Bled),
• certifikati zdravilnih termo - mineralnih vod,
• STO standardi za kolesarske in pohodniške hotele v Termah 3000 – Moravske Toplice in Zdravilišču Radenci,
• EU Marjetica (Hotel Savica  Garni - Bled),
Green Key – Zeleni ključ (Hotel Park, Rikli Balance Hotel in Kavarna Park – Bled, Hotel Histrion – Portorož, Hotel Livada Prestige – Terme 3000 – Moravske Toplice, Hotel Radin – Zdravilišče Radenci, Grand Hotel Primus – Terme Ptuj)
• Green Cousine – Zelena kulinarika Slovenije  (Kavarna Park – Bled)

Green Accomodation – Zeleni ponudniki namestitev Slovenije (Hotel Park in Rikli Balance Hotel – Bled, Hotel Histrion – Portorož, Hotel Livada Prestige – Terme 3000 – Moravske Toplice, Hotel Radin – Zdravilišče Radenci, Grand Hotel Primus – Terme Ptuj)


Več o certifikatih in trajnostnih znakih v Sava Hotels & Resorts.

Odgovorna nabava

Zelena veriga dobaviteljev (vključevanje lokalnih pridelovalcev v krog dobaviteljev).
Zmanjševanje ogljičnega odtisa zaradi vključevanje lokalnih pridelovalcev v krog dobaviteljev.

Kako v Sava Hotels & Resorts poskrbimo za pozitiven družbeni vpliv

 • Razvoj družbene skupnosti
  • V največji možni meri zaposlujemo ljudi iz lokalnega okolja.
  • Pri razvoju produktov in zgodb izhajamo iz lokalnega okolja, tradicije in zgodovine.
  • Pri opremi objektov v največji možni meri uporabljamo naravne oz. okolju prijazne materiale ter sodelujemo z lokalnimi ponudniki.
  • Podpiramo delovanje lokalne skupnosti na področju športa, kulture, izobraževanja, ekologije.
  • Teambuilding programi v sodelovanju z lokalnimi malimi podjetniki, obrtniki in kmeti.
  • Predstavitve lokalnih ponudnikov na destinaciji v obliki tržnic in razstav. 
  • Vključevanje ponudnikov kulinarike v okviru dogodkov.
  • Naše goste spodbujamo k obisku lokalnih posebnosti, znamenitosti, izletov.
  • Podpiramo delovanje turistične stroke.
  • Pomagamo otrokom in družinam, ki so pomoči potrebni.
  • kolikor nam kapacitete dopuščajo, zagotavljamo dostopnost za invalide.
 • Skrb za dobro počutje in zdravje gostov
  • Skrb za dobro počutje in zdravje gostov je naše poslanstvo. 
  • Spodbujamo zdrav življenjski slog – skrb zase: z wellnessom, zdravstvom, svetujemo, da si gostje vzamejo čas samo zase; zdrava kulinarika s programom Be Fit (Terme Ptuj) in Izberi zdravo (Zdravilišče Radenci), spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa na sprehodih, pohodih, ob nordijski hoji, kolesarjenju; delimo nasvete za izlete in goste ozaveščamo o blagodejnih učinkih naših termo-mineralnih vod na počutje.

 • Trajnostni produkti in doživetja
  • Trajnostni produkti in doživetja na naših destinacijah, ki odražajo bogato naravno in kulturno dediščino ter lokalno identiteto.
  • Spodbujanje lokalnih podjetnikov, obrtnikov in kmetijskih proizvajalcev.
  • Sodelovanje pri projektih ohranjanja biotske raznovrstnosti.
  • Sodelovanje pri festivalih in dogodkih, ki podpirajo lokalno kulturo ali identiteto.

 • Sponzorstva in donacije
  Na letni ravni namenimo okoli 100 tisoč evrov za donacije in sponzorstva, ki so primarno usmerjena v lokalno okolje in namenjena za pomoč socialno ogroženim otrokom in družinam.

  Sava Turizem d. d. med drugimi že vrsto let podpira Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje. Vsako leto tako omogočimo družinam v stiski poletne počitnice na naših destinacijah, v poletnih mesecih pa vsako leto organiziramo tudi nepozabne enodnevne izlete za več kot 60 otrok v Termalni vodni park Terme 3000 in Termalni vodni park Terme Ptuj. Kopanje in druge storitve omogočamo tudi številnim društvom in prostovoljnim organizacijam iz lokalnih okolij, kjer delujemo. Poleg tega prav tako z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje vsak december finančno pomagamo otrokom in družinam v stiski.

  V letu 2023 smo:
  • 100 otrok v juliju odpeljali na celodnevno kopanje v Terme Ptuj in Terme 3000-Moravske Toplice,
  • Zvezi prijateljev mladine Moste Polje podarili 4.900,00 evrov za pomoč družinam, ki so jih prizadele poplave,
  • Namenili donacije 17-im prostovoljnim gasilskim društvom v okolici naših letovišč, ki nam vedno, ko jih potrebujemo, priskočijo na pomoč - nazadnje tudi med nedavnimi poplavami,
  • finančno pomagali zaposlenim, ki so utrpeli škodo v poletnih ujmah in poplavah.
 • Trajnostne pobude v odnosu do gostov
  • Nagrajevanje za okolju prijazno vedenje.
  • Zapiranje pip, ločevanje odpadkov, pranje brisač, uporaba tekoče pitne vode, omejevanje uporabe plastike, hrana: vzemi kot lahko poješ, pojej vse kar vzameš, ugašanje luči, odpadki na izletih.
  • Ozaveščanje o pomenu lokalnih živalskih in rastlinskih vrst.
  • Ozaveščanje o trajnostnem vedenju v vsakdanjem življenju.
  • Pomembnost gibanja kot del animacije.
  • Nasveti za zdrav življenjski slog.

Kako v Sava Hotels & Resorts poskrbimo za pozitiven ekonomski vpliv

 • Razvojno naravnana poslovna strategija, ki vpliva na razvoj lokalnega okolja
  • Z razvojem produktov, ki so avtentični pripomoremo k razvoju lokalnih skupnosti in samega kraja.
  • S konstantnim razvojem in inoviranjem na vseh področjih skrbimo za zdravo konkurenco.
 • Ustvarjanje pozitivnega rezultata družbe
  • Odgovornost do lastnikov pri ustvarjanju pozitivnega rezultata.
  • Razvojno naravnana poslovna strategija nam omogoča ustvarjanje višjih cen in tako manjše število gostov, s tem pa je vpliv na okolje manjši.
  • Optimizacija virov, procesov in poslovne strategije.

Edinstvena doživetja v vseh najlepših kotičkih Slovenije

Sava Turizem d. d. je s krovno znamko Sava Hotels & Resorts največje slovensko turistično podjetje v Sloveniji, ki že več desetletij na destinacijah, ki jih upravlja, navdušuje z edinstvenimi produkti, med drugimi tudi z Originalno blejsko kremno rezino, mineralno vodo bogato s CO2 iz Radencev in »mladim morjem« v St. Bernardin resortu v Portorožu. V letu 2020 so se namreč skupini Sava Hotels & Resorts pridružili še trije resorti na Obali, kar pomeni, da nas zdaj res najdete v vseh najlepših kotičkih Slovenije, od  Prekmurja, preko Bleda do slovenske obale!

Zakaj se prijaviti na e-novice?

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih posebnih ponudbah.
Izkoristite naše posebne ponudbe in prejmite več za svoj denar.
Bodite obveščeni o novostih in dogodkih pri nas.
Prijavite se
*S potrditvijo prijave se boste prijavili na prejemanje splošnih obvestil o novostih in ponudbi Sava Hotels & Resorts (Sava Turizem d.d.). Od obveščanja se lahko kadarkoli odjavite po navodilih v poslanem sporočilu.
Več informacij si lahko preberete na naši spletni strani v Varstvu osebnih podatkov.
Darilni
boni