Opći uvjeti uporabe internetske stranice (Sava Turizem d.d.) - Sava Hotels & Resorts
Show menu

Opći uvjeti uporabe internetske stranice (Sava Turizem d.d.)

Pravne odredbe

Društvo Sava Turizem d.d. uz potrebnu brigu pri oblikovanju internetskih stranica pokušat će osigurati točnost i ažurnost podataka na svojim internetskim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici upotrebljavaju objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost. Ni društvo Sava Turizem d.d. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ove internetske stranice ne odgovara za moguću štetu koja bi proizašla iz pristupa, uporabe ili nemogućnosti uporabe informacija na ovim internetskim stranicama ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovu sadržaju.

Sve informacije i slike koje sadržavaju internetske stranice Save Turizem d.d. u zakonski su dopuštenom okviru predmet autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Dokumenti objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu moraju sačuvati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima i ne smiju se prepisivati, umnožavati ili nekako drugačije širiti u komercijalne svrhe. Robne i uslužne marke koje se pojavljuju na ovim stranicama registrirane su robne marke društva Sava Turizem d.d., odnosno navedeno društvo ima pravo na njihovu uporabu.

Društvo Sava Turizem d.d. zadržava pravo da bilo kad izmijeni sadržaj ovih internetskih stranica, na bilo koji način i bez obzira na razlog bez prethodnog upozorenja. Pritom ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice takvih izmjena.

Zaštita privatnosti

Društvo Sava Turizem d.d. sve dobivene podatke o posjetiteljima internetskih stranica štitit će u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka te ostalim slovenskim i europskim zakonodavstvom. Slanjem osobnih podataka putem informativnog ili rezervacijskog obrasca posjetitelj internetskih stranica pristaje da društvo Sava Turizem d.d. te podatke upotrebljava za interne potrebe statistike i obrade podataka. Pritom se društvo obvezuje da podatke neće slati trećim osobama ili društvima s ciljem komercijalnog iskorištavanja osobnih podataka.

Posjetitelj internetske stranice dobrovoljno daje svoje osobne podatke i dopušta društvu Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (korisnik osobnih podataka), pod robnom markom Sava Hotels & Resorts, i njezinim povezanim društvima da se njegovi osobni podatci prikupljaju, upotrebljavaju i obrađuju (to jest prikupljaju, dobivaju, upisuju, uređuju, pohranjuju, prilagođavaju ili mijenjaju, opozivaju, daju na uvid, upotrebljavaju, otkrivaju prijenosom, javljaju, šire ili drugačije daju na raspolaganje, svrstavaju ili povezuju, blokiraju, anonimiziraju, brišu ili uništavaju) prije svega u sljedeće marketinško-komunikacijske svrhe: segmentaciju, modeliranje, profiliranje potrošača, slanje ponuda, materijal za oglašavanje te komunikaciju putem pošte, e-pošte, telefona, SMS-a (i u svrhu remarketinga – na način ciljanih oglasa putem elektroničke pošte i/ili društvenih mreža) u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke posjetitelja internetske stranice društvo može čuvati i upotrebljavati do pismenog opoziva.

Posjetitelj internetske stranice slaže se da se njegovi osobni podatci upotrebljavaju u svrhe izravnog marketinga (kao što je prethodno definirano) vremenski neograničeno, odnosno do njegova zahtjeva da se prestane s izravnim marketingom.

Svaki posjetitelj internetske stranice ima pravo na uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega.

Rezervacija kapaciteta

Na svojim internetskim stranicama nudimo dva načina rezervacije svojih kapaciteta.

Prvi je putem obrasca za upit kojim nam korisnik šalje upit, a mi šaljemo ponudu. Upit, odnosno naša ponuda još se ne smatra potvrđenom rezervacijom jer je za valjanost prijave bitan uvjet potvrda rezervacije, odnosno naše ponude od strane korisnika, odnosno kupca. U slučaju da ne primimo potvrdu, smatra se da rezervacija nikad nije bila naručena.

Osim navedenog načina, u vlastitom internetskom rezervacijskom sustavu nudimo i mogućnost izravne rezervacije (samo rezervacija, pri čemu kupac kao osiguranje unosi podatke o kreditnoj kartici) te rezervacije i plaćanja kreditnom karticom putem interneta (u slučaju tzv. non-refundable rezervacije – nepovrata prethodne uplate, kad se kupca odmah tereti uplatom). U tom slučaju rezervacija se potvrđuje i plaća odmah kad kupac potvrdi postupak plaćanja. 

U slučaju rezervacija i/ili plaćanja putem interneta smatra se da je korisnik, odnosno kupac pročitao ove Opće uvjete i da se s njima slaže.

Postupak kupnje, odnosno rezervacije putem interneta

U postupku kupnje korisniku (kupcu) su na raspolaganju sljedeći tehnički koraci:

  1. kupac bira smještaj,
  2. kupac bira broj osoba i soba,
  3. kupac bira tip soba i cjenik, odnosno paket,
  4. kupac unosi zahtijevane osobne podatke, podatke o kreditnoj kartici te pregleda odabranu rezervaciju.

Nakon obavljene rezervacije, odnosno kupnje kupac prima poruku o obavljenoj rezervaciji i potvrdu o terećenju kreditne kartice (u slučaju prethodne uplate) na svoju elektroničku adresu. Kupac nakon pružene usluge dobiva račun na recepciji destinacije boravka. Ovisno o načinu pristupa rezervacijskom sustavu, korisnik mu može pristupiti na različitim koracima kod kojih su određeni kriteriji rezervacije već predodređeni.

Tehnički koraci koji vode do sklapanja ugovora

Korak 1: Odabir smještaja
Korisnik, odnosno kupac bira smještaj na internetskoj stranici.

Korak 2: Odabir broja osoba i soba
Korisnik, odnosno kupac u ovom koraku u internetskom rezervacijskom sustavu bira broj odraslih i djece te broj soba. U slučaju da broj odraslih, odnosno djece ne odgovara kapacitetu soba, sustav korisnika upozorava na potrebnu izmjenu konfiguracije.

Korak 3: Odabir datuma dolaska i odlaska
U trećem koraku kupac bira željene datume dolaska i odlaska s obzirom na raspoloživost. Crno obojeni termini nisu raspoloživi.

Korak 4: Odabir tipa sobe i cjenika, odnosno paketa
U ovom koraku kupac bira odgovarajući tip sobe i cjenik, odnosno paket. Pod oznakom „i“ može provjeriti uvjete odabranog cjenika, odnosno paketa. Sustav prikazuje završnu cijenu s uključenim PDV-om.

Korak 5: Unos podataka o kupcu i pregled odabrane rezervacije
U petom koraku kupac vidi kratak pregled odabrane rezervacije, upisuje ime i prezime, adresu, e-adresu i podatke o kreditnoj kartici. Moguća je uporaba sljedećih kreditnih kartica: Visa, Mastercard i Diners Club. U ovom koraku kupac se upoznaje i s uvjetima poslovanja i privatnosti. Za kupnju kupac mora označiti da se s slaže s tim uvjetima klikom na „završi rezervaciju“ te završava proces kupnje.

Korak 5a: Plaćanje nepovrata prethodne uplate
U slučaju odabira cjenika s uvjetom nepovrata prethodne uplate prilikom potvrđivanja takve rezervacije automatski se tereti i kartica. Gost u tom slučaju na upisanu adresu e-pošte prima potvrdu rezervacije i potvrdu o terećenju kreditne kartice. U slučaju da nije bilo moguće teretiti kreditnu karticu, sustav obavješćuje korisnika da rezervacija nije uspješno obavljena i šalje obavijest o neuspješnoj transakciji na upisanu adresu e-pošte.

Korak 5b: Plaćanje na destinaciji boravka (samo rezervacija)  
U slučaju odabira cjenika ili paketa s mogućnošću otkaza rezervacije, prilikom potvrđivanja takve rezervacije ne tereti se kreditna kartica korisnika, nego ona služi samo kao jamstvo rezervacije i tereti se samo u slučaju troškova kasne obustave ili nedolaska. Gost u tom slučaju na upisanu adresu e-pošte prima potvrdu rezervacije čiji iznos plaća na recepciji destinacije boravka.

Korak 6: Završetak kupnje
Nakon obavljenog plaćanja, odnosno primljene potvrde rezervacije kupnja je završena. 

Tehnološka sredstva koja omogućuju prepoznavanje i ispravljanje grešaka prije slanja narudžbe

Prije slanja narudžbe korisniku (kupcu) je putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da s trenutačnim učinkom, jednostavno i bez poteškoća:
vidi i pregleda usluge koje želi kupiti;
vidi i pregleda cijenu pojedine usluge te ukupnu cijenu cjelokupne odabrane usluge s obzirom na odabran broj osoba, soba i paketa, odnosno cjenika;
promijeni odabrani broj osoba, broj i/ili tip soba, paket, odnosno cjenik i izračuna novu cijenu tako promijenjenog odabira;
promijeni odabrani način plaćanja (gdje je ta mogućnost na raspolaganju).
Konačnom potvrdom kupac šalje narudžbu društvu Sava Turizem d.d. Društvo šalje potvrdu o primitku narudžbe na elektroničku adresu kupca.
U slučaju nepotpunog ili nepravilnog unosa korisničko sučelje obavijestit će korisnika i dati mu upute kako da ispravi greške.

Narudžba

Poslana rezervacija (kupoprodajni ugovor) čuva se u elektroničkom obliku na serveru informacijskog sustava ROS. Kupac prima poruku sa sadržajem rezervacije i računom (u slučaju plaćanja nepovrata prethodne uplate) na svoju elektroničku adresu. Kupac može sačuvati primljene poruke za vlastitu referenciju. Kopija kupoprodajnog ugovora čuva se u skladu sa zakonskim rokom pohrane i kupcu je dostupna na uvid u e-obliku na osnovi prethodnog pismenog zahtjeva.

Cijene, opisi paketa i usluga

Sve su cijene u eurima, sadržavaju PDV i vrijede u trenutku potvrde narudžbe. Zadržavamo pravo na izmjene i greške u cijenama, napisanom tekstu i opisima sadržaja bez prethodne obavijesti. Slike su simbolične prirode i ne odražavaju uvijek potpuno stvarno stanje.

Otkazivanje

Gost ima pravo na otkazivanje rezervacije. U slučaju kad gost otkaže aranžman, društvo  Sava Turizem d.d. ima pravo na povrat troškova zbog otkazivanja koji u slučaju plaćanja kreditnom karticom putem interneta, kad se kupac odmah tereti plaćanjem, iznose cjelokupni iznos obavljene uplate. Visina povrata troškova otkazivanja aranžmana ovisi o vremenu u kojem je gost otkazao aranžman, o odabranom tipu rezervacije i smještaja. Uvjeti otkazivanja i povrata troškova definirani su i kupcu su dani na uvid na sljedećim mjestima (zato što se uvjeti otkazivanja razlikuju s obzirom na tip rezervacije i s obzirom na odabrani smještaj/destinaciju):
  • kad odabere tip sobe i cijenu, informacija dostupna klikom na ikonu „info“ koja se nalazi pokraj tipa sobe;
  • kad je već odabrao tip sobe i cijenu, informacija dostupna klikom na ikonu „info“ koja se nalazi pokraj tipa sobe;
  • prije završne potvrde rezervacije kad se mora složiti s Uvjetima poslovanja (Uvjeti poslovanja izravno povezani klikom s detaljnijim informacijama).
U slučaju izmjene aranžmana prema vlastitoj želji ili zbog više sile a da za to ne postoje razlozi od strane društva Sava Turizem d.d. zbog nepravilno pružene usluge gost nema pravo zahtijevati bilo kakvu odštetu ili sniženje cijene. Gost mora otkazati rezervaciju putem telefona, pismenim oblikom ili elektroničkom poštom na adresu hotela, odnosno smještaja gdje je rezervirao boravak ili na odjel za rezervacije društva Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Odstupanje od ugovora može se obaviti i putem obrasca – obrazac za odstupanje dostupan na ovoj poveznici.

Ostale odredbe

Društvo Sava Turizem d.d., odnosno pripadajuće destinacije Sava Hotels & Resorts mogu odbiti ispunjavanje obveza iz rezervacije ako utvrde da predana kreditna kartica nije valjana, odnosno da je riječ o zlouporabi kreditne kartice, odnosno rezervacijskog sustava. Mogući sporovi između strana koji proizlaze iz rezervacije ili su u bilo kakvoj povezanosti s rezervacijom rješavaju se sporazumno. U suprotnome će spor rješavati mjerodavni sud u Ljubljani.

Sigurnost

Ponuđač primjenjuje odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja. Ponuđač u te svrhe primjenjuje 256-bitni SSL certifikat koji je izdala za to ovlaštena organizacija. Za sigurne autorizacije i transakcije kreditnim karticama brine se poduzeće Elavon. Autorizacije kreditnih kartica obavljaju se u realnom vremenu s trenutačnom provjerom podataka u bankama. Podatci o karticama pohranjuju se u rezervacijskom sustavu i u informacijskom sustavu ROS.

Zvršne odredbe

Opće odredbe kupnje, odnosno rezervacije putem interneta imaju prirodu ugovora. Kupnjom, odnosno rezervacijom imatelj potvrđuje da je obaviješten o ovim općim odredbama i da se s njima slaže. Uplaćena sredstva nije moguće vratiti u gotovini. Moguće sporove iz ovih općih odredbi rješava mjerodavni sud u Ljubljani.

Uporaba podataka

Sava Turizem d.d. sve dobivene podatke o gostima štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Smatra se da gost prihvaćanjem ponude pristaje na uporabu tih podataka i u svrhe statističke obrade i obavješćivanja o ponudi (kao što je prethodno definirano). Ako gost to ne želi, može to izjaviti prilikom prijave.

Završne odredbe

U sve cijene iz ponude Sava Turizem d.d. već je uključen porez na dodanu vrijednost. U slučaju spora između strana za sve sporove mjerodavan je stvarni sud u Ljubljani.

 

Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Telefon: 02 512 22 00 

Faks: 02 548 16 07 

Zašto se prijaviti na e-novosti?

Budite pravodobno obaviješteni o aktualnim posebnim ponudama.
Iskoristite naše posebne ponude i dobijte više za svoj novac.
Budite obaviješteni o novostima i događanjima kod nas.
Prijava

*Potvrdom prijave prijavit ćete se na primanje općih obavijesti o novostima i ponudi Sava Hotels & Resorts (Sava Turizem d.d.).  Od obavijesti se možete u svakom trenutku odjaviti prema uputama u poslanoj obavijesti.
Više informacija možete pročitati na našoj internetskoj stranici u Zaštiti osobnih podataka.