Osebna izkaznica

Uradni podatki podjetja

Naslov: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
ID št. za DDV:
SI53667409
Matična številka: 5301971
Transakcijski račun: 0700 0000 0004 455
IBAN: SI56 0700 0000 0004 455
Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju, številka registrskega vpisa: 199001039
Osnovni kapital:
39.684.89939.684.899 ,19 EUR
Predsednica uprave:
Renata Balažic

Družba Sava Turizem d.d. je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost. 

Sedež uprave

Naslov: Sava Turizem d.d., Dunajska c. 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 4 206 60 21+386 4 206 60 21
F: +386 4 206 60 28
E:
sava-hotels-resorts@sava.si