Politike kakovosti

Politike kakovosti za doseganje strateških ciljev

V Sava Hotels & Resorts smo zavezani k izvajanju politik kakovosti z namenom optimalnega doseganja strateških ciljev. Zaposleni prek politike kakovosti sprejemamo vrednote ustvarjalnosti, odličnosti, znanja, poštenosti in odgovornosti.

Preberite tudi