Kakovost

Kakovost je zadovoljstvo gosta

V Sava Hotels & Resorts sledimo uveljavljenim politikam kakovosti, vendar menimo, da je pravo merilo kakovosti zadovoljstvo gosta. S tem namenom se z gosti pogovarjamo, jih poslušamo in vedno znova prosimo, da nam povedo svoje mnenje. Naša želja je, da Sava Hotels & Resorts pomeni ne le kakovost, ampak prizadevanje, da bomo naslednjič, ko se srečamo, še boljši. Ponosni smo tudi na številne certifikate in nagrade za trud na področju kakovosti storitev Sava Hotels & Resorts.