25.04.2017

Sklic 18. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7. člena statuta družbe Sava Turizem d.d.  uprava družbe sklicuje 18. skupščino delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Priponka