24.11.2015

Sklic 15. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7. člena statuta družbe Sava Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje 15. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Katalogi in ceniki