26.03.2015

Sklic 14. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7. člena statuta družbe Sava Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje 14. skupščino delničarjev, ki bo dne 24.04.2015 ob 10.00 uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje).

Katalogi in ceniki