15.06.2015

Obvestilo o pomembnih deležih

Vpogled v delniško knjigo družbe Sava Turizem d.d., na dan 15.6.2015 izkazuje, da je Sava, d.d., lastnica 99,04 % delnic družbe Sava Turizem d.d.

Katalogi in ceniki