05.10.2012

Hotel Savica na Bledu pridobil EU Marjetico

Okoljsko Marjetico je izvršnemu direktorju Sava Hotelov Bled Fedji Pobegajlu na današnjem tematskem eko dogodku podelila namestnica generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje mag. Adrijana Viler Kovačič.

Znak za okolje EU za turistične namestitve, ki je od leta 2003 na podlagi strogih in zanesljivih meril uradni znak Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitve, je priznanje turističnim namestitvenim zmogljivostim, ki si prizadevajo za nižje onesnaževanje zraka, bolj varčno rabo energije in drugih naravnih virov, manjše onesnaževanje okolja in okolice, ter uporabo organsko pridelane hrane.

V skladu z merili za pridobitev Znaka za okolje EU za turistične namestitve – EU Marjetico v hotelu Savica med drugim zagotavljajo, da najmanj 50 odstotkov električne energije izhaja iz obnovljivih virov energije, vsa okna imajo ustrezno stopnjo toplotne in zvočne izolacije, klimatske naprave se ob odprtem oknu ugašajo samodejno, uporabljajo okrog 90 odstotkov varčnih žarnic, odpadne vode očistijo pred izpustom v kanalizacijo. Pri vzdrževanju zunanjih površin ne uporabljajo pesticidov in gnojil, uporabljajo čistila in kemikalije pa tudi tekstilne izdelke, papirnate izdelke, idr., ki nosijo enega od znakov za okolje ter dosledno ločujejo odpadke, k okolju prijaznemu delovanju pa spodbujajo tudi goste. Pri pripravi obrokov uporabljajo organsko pridelano hrano, pri izbiri dobaviteljev dajejo prednost domačim ponudnikom.

»Pridobitev Znaka za okolje EU za turistične namestitve je potrditev naših prizadevanj na področju trajnostnega razvoja turizma, saj kot glavni nosilec turizma na Bledu želimo tudi na tem področju prevzeti vodilno vlogo in postati pobudnik trajnostnega razvoja v kraju in širše. S tem namenom smo v začetku lanskega leta ustanovili Zeleni tim sodelavcev, katerega glavna naloga je razvoj novih trajnostno naravnanih produktov, s katerimi želimo prispevati k ohranjanju okolja in naravnih virov in tako omogočati dolgoročni razvoj turizma na Bledu. Prav možnost oddiha v naravi je namreč eden izmed glavnih motivov za obisk Bleda,« je ob tem izpostavil Fedja Pobegajlo, izvršni direktor Sava Hotelov Bled.

Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja, ki so jih v Sava Hotelih Bled združili pod blagovno znamko »Zeleni za jutri«, zajemajo oblikovanje produktov po načelih zelenega turizma, kot tudi projekte, ki zmanjšujejo vpliv na okolje, prispevajo k bolj ekonomičnemu ravnanju z viri in obenem spodbujajo trajnostno ravnanje zaposlenih. Med večjimi projekti velja izpostaviti ekološko vasico gozdnih vil v Campingu Bled, produkt zelenih srečanj na področju kongresne ponudbe, ornitološko pot z opazovanjem ptic na območju Golf igrišča Bled, uspešno pa izvajajo tudi ukrepe za zmanjševanje ogljičnega odtisa v Campingu Bled.

EU – Ecolabel