Garancija najboljše online cene

Garancija najnižje cene na internetu

Za vsako rezervacijo, ki jo opravite na spletnih straneh Sava Hotels & Resorts, vam jamčimo najnižjo ceno na internetu. Če želite opraviti rezervacijo na naših spletnih straneh, a ste drugje na internetu za enak aranžma bivanja pri nas našli še nižjo ceno, kot vam jo nudimo, vam bomo odobrili isto ceno z dodatnih 5% popusta.

Če želite uveljaviti to jamstvo, vas prosimo, da preprosto pošljete e-mail na: info.shr@sava.si ali pokličete naš Rezervacijski center na +38642066000 ter navedete, kje ste zasledili nižjo ceno.

Garancija najnižje cene na internetu - Pogoji

Če vam za isti objekt, namestitveno enoto in datum bivanja na internetu uspe najti ceno, ki je nižja kot cena, ki vam jo na naših spletnih straneh nudimo mi, bomo dodatno znižali našo ceno. Garancija se nanaša na ceno, v katero so vključene vse dajatve (DDV, cena storitev, turistična taksa, ipd.).

Ne glede na število najdenih nižjih cen za isto bivanje vam odobrimo le enkratni 5% popust. V primeru, da gost pri nas nekaj dni, se garancija najnižje cene nanaša na primerjavo skupne cene bivanja po rednem ceniku Sava Hotels & Resorts s skupno ceno bivanja, ki je ponujena na drugi spletni strani. Večkratne zahteve za garancijo najnižje cene za bivanje, ki je daljše od enega dneva, bomo obdelali kot eno samo zahtevo za eno bivanje in za to bivanje bo uporabljena najnižja cena.

Garancija najnižje cene se ne nanaša na cene, ki so objavljene na priceline.com, hotwire.com ali na kateri drugi primerljivi spletni strani, ki gostu omogoča možnost izbire kategorije hotela, ne omogoča pa mu, da bi izvedel ime hotela pred potrditvijo rezervacije sobe. Garancija se torej ne nanaša na cene, objavljene na vseh spletnih straneh, na katerih je skrito ime hotela, natančna lokacija hotela, blagovna znamka hotela, ter vsak drug podatek, ki bi lahko pokazal, za kateri hotel gre.

Garancija najnižje cene se ne nanaša na cene paketnih aranžmajev. Tu se cene hotelske namestitve prodajajo kot del turističnega paket aranžmaja, skupaj z ostalimi storitvami. Garancija najnižje cene se tudi ne nanaša na cene, ki niso objavljene, oziroma na cene, ki niso dostopne javnosti, kot so na primer cene, ponujene podjetjem, skupinske cene, cene kongresov, ter na vsako ceno, ki je namenjena specifični skupini in katera ni dostopna javnosti.