O Sava Hotels & Resorts

Raznovrstnost doživetij in edinstvenih voda

V Sava Hotels & Resorts verjamemo v nasmehe, prijaznost in gostoljubnost. Poskrbeli bomo, da se boste pri nas dobro počutili, se sprostili, uživali v pristnih lokalnih doživetjih in kulinariki, se posvetili svojemu zdravju in dobremu počutju ter s sabo domov odnesli nepozabna doživetja.